TERAPIA ZAJĘCIOWA

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ADER”

Terapia Zajęciowa ADER działa od 1996 roku i jako placówka dziennego pobytu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 35 osób niepełnosprawnych. Placówka ta działa pod patronatem i opieką Specjalistycznej Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji „ADER” oraz Fundacji „ADER”. Nasi podopieczni to osoby dorosłe i młodzież z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu (poruszający się o kulach i na wózkach inwalidzkich).

W ramach prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni warsztatu pod okiem terapeutów uczestniczą pięć razy w tygodniu w nieodpłatnych zajęciach proponowanych przez pracownie: plastyczną, ceramiczną, krawiecką, rękodzieła artystycznego, komputerową, gospodarstwa domowego, a ponadto korzystają z nieodpłatnej rehabilitacji.

Prowadzone działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych mają na celu rozwijanie zainteresowań poznawczych, poprawę sprawności ruchowej, zdobywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy oraz prowadzenia przez osoby niepełnosprawne samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

 

Przychodnia lekarska ader 18
Przychodnia lekarska ader 19

Prace wykonywane przez osoby niepełnosprawne sprzedawane są podczas kiermaszów świątecznych, pikników integracyjnych i w naszym firmowym sklepiku. Całkowity dochód ze sprzedaży wyrobów przeznaczamy na potrzeby naszych podopiecznych i szeroko rozumianą integrację społeczną – udział w kulturze (wyjścia do kin, teatrów) wycieczki krajoznawcze, sport i rekreację (kręgielnia), organizację imprez wewnętrznych (śniadanie wielkanocne, wigilia, Andrzejki itp.) oraz zakup materiałów do terapii.

Fundacja „ADER

ul. Marii Dąbrowskiej 15
01-903 Warszawa
tel. +48 22 669 79 55
e-mail: fundacja.ader@vp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „ADER”

ul. Marii Dąbrowskiej 15
01-903 Warszawa
tel. +48 22 669 79 55
e-mail: wtz.ader@vp.pl