PRZYCHODNIA LEKARSKA ADER

PRZYCHODNIA LEKARSKA ADER

Przychodnia Lekarska ADER powstała 2.01.1997 r. na mocy decyzji Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i została wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem w księdze rejestrowej 14-00977. Zgodnie ze statutem celem działania zakładu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i dorosłych w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach ośrodka rehabilitacji dziennej oraz zespołu długoterminowej opieki domowej. Ponadto celem działania zakładu jest promocja zdrowia w zakresie działania zakładu. W chwili obecnej zakład wyspecjalizował się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu rehabilitacji medycznej takich jak:

Przychodnia lekarska ader 20

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

ZABIEGI REHABILITACYJNE

KONSULTACJE Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

KINEZYTERAPIA (PEŁEN ZAKRES), ELEKTROTERAPIA (PEŁEN ZAKRES)

LASEROTERAPIA, HYDROTERAPIA, KRIOTERAPIA

MAGNETOTERAPIA, REHABILITACJA DOMOWA

Równocześnie Przychodnia Lekarska ADER prowadzi rehabilitacje zawodowo-społeczną oraz edukacyjną z osobami niepełnosprawnymi ruchowo (na oddziale pobytu dziennego) w ramach ustawy PFRON dotyczącej zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Powyższa działalność prowadzona jest od 1997 roku. Od roku 2000 Przychodnia Lekarska ADER ma również podpisane kontrakty wieloletnie z NFZ na świadczenie usług w zakresie:
Przychodnia lekarska ader 21
AMBULATORYJNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ
REHABILITACJI W OŚRODKU REHABILITACJI DZIENNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM WYJAZDOWYM DO REHABILITACJI W DOMU PACJENTA
FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH

Od roku 2003 nasza Przychodnia Lekarska prowadzi praktyki oraz ćwiczenia dydaktyczne dla studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im J. Piłsudskiego w Warszawie. Od 1999 roku Przychodnia ściśle współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie realizacji specjalistycznych usług rehabilitacyjnych dla osób do tego uprawnionych oraz realizuje programy edukacyjne w zakresie profilaktyki rehabilitacyjnej.

Organem zarządzającym Przychodnią Lekarską ADER jest TBS Selenu sp. z o.o. Kierownikiem Poradni jest specjalista II st. Rehabilitacji Ruchowej. Poradnia w chwili obecnej zatrudnia na umowy o prace lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji, lekarza medycyny, psychologa jak również magistrów rehabilitacji ruchowej, pielęgniarkę. Ponadto Przychodnia zatrudnia magistrów rehabilitacji do realizacji zabiegów w domu pacjenta.

Działalność Przychodni Lekarskiej ADER odbywana się w pomieszczeniach w pełni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY I DOŚWIADCZENIA

Od momentu powstania w roku 1997 Przychodnia Lekarska ADER wielokrotnie uczestniczyła, organizowała, oraz realizowała rożne programy i projekty, których celem było świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych oraz profilaktyka i badania przesiewowe. W ramach realizacji tych programów Przychodnia Lekarska ADER współpracowała z :
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Dzielnicowymi Ośrodkami Kultury
 • Powiatowymi Ośrodkami Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wojewódzkimi Ośrodkami Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WORIZOM)
 • Zespół Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy

Adresatami podejmowanych w ramach projektów działań były głównie dzieci i młodzież. Najczęstsza forma realizacji tych zadań były zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne stacjonarne i wyjazdowe.

Niektóre z programów i projektów realizowanych lub współrealizowanych przez Przychodnię Lekarską ADER:

 • 2000 r. – Badania lekarskie uczniów szkol podstawowych w klasach 1-6Dzielnicy Warszawa – Żoliborz – badania w zakresie oceny wystepowania wad postawy wraz z analiza i ocena końcowa przeprowadzonych badan – projekt realizowany na zlecenie Gminy Warszawa – Centrum Dzielnicy Żoliborz
 • 2001 r. – integracyjne zajęcia z zakresu malowania i rysunku dla dzieci – Ośrodek pomocy społecznej warszawa belany
 • 2002 r. – Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe oraz organizacja balu integracyjnego dla dzieci i młodzieży
 • 2002 r. – Impreza w ramach obchodów „Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych” – na zlecenie PFRON
 • 2002 r. – Turnusy rehabilitacyjne – osoby niepełnosprawne – WORIZOM
 • 2003 r. – Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych – kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych
 • 2003 r. – Wyjazd sportowo-, rekreacyjno-, rehabilitacyjny połączony z zawodami sportowymi na terenie Bieszczad
 • 2003 r. – Realizacja zadań „Programu na Rzecz Poprawy Warunków Życia Osób Niepełnosprawnych w województwie mazowieckim” – PFRON
 • 2003 – Wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny do Trójmiasta – zajęcia w COS Cetniewo
 • 2004 – Karpacz, Kazimierz Dolny – wyjazdy rehabilitacyjno-turystyczne, polaczone z malarskimi warsztatami plenerowymi i wernisażem

Bodźcem do podejmowania powyższych działań była dla naszej przychodni zwiększająca się z każdym rokiem liczba dzieci i młodzieży z wadami postawy zgłaszających się na specjalistyczne usługi rehabilitacyjne. Zasadniczym celem wszystkich naszych działań w ramach w/w programów i projektów było przebadanie i rehabilitacja określonej grupy dzieci i młodzieży pod katem postawy i budowy ciała, a w rezultacie pozyskanie wiedzy o skali występowania zjawiska wad postawy w zadanej grupie. W ciągu 3 lat badan i obserwacji w badanej populacji stwierdzono u ponad 60% uczniów odchylenia w zakresie postawy lub budowy ciała.