Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży

Z roku na rok zwiększa się liczba osób ze schorzeniami narządu ruchu, zgłaszających się do Poradni Rehabilitacyjnych, wśród pacjentów większość stanowią dzieci i młodzież z wadami postawy, kręgosłupa i stóp. Niestety nawet w Warszawie dostępność do tego typu placówek jest bardzo utrudniona z powodu ich niewystarczającej ich liczby a gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna nie jest objęta refundacją […]